Usługi

Kadry Eden zapewnia skuteczny dział kadr i płac, a to bardzo ważny element dla prawidłowego funkcjonowania każdej małej i większej firmy.

Usługi w ramach kadr

Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie wykonujemy w Kadry Eden Urszula Warszewska w ramach naszej działalności w obrębie obsługi kadr.

Wystawiamy skierowania na badania lekarskie wstępne, ( w trakcie zatrudnienia na okresowe)

Jeżeli firma nie posiada specjalistów lekarzy z dziedziny medycyny pracy, udostępniamy dane do lekarzy, z którymi współpracujemy

Pomoc w zakresie szkoleń BHP

Jeżeli firma nie posiada specjalisty od BHP i PPOŻ udostępniamy dane do specjalistów w zakresie ww. szkoleń, z którymi współpracujemy

Sporządzamy umowy o pracę

Zgłaszamy pracowników i zleceniobiorców do ZUS oraz wysyłamy drogą elektroniczną za pomocą podpisu kwalifikowanego

Tworzymy Akta Osobowe w pełnym zakresie

Tworzone są wszystkie wymagane dokumenty przy zatrudnieniu pracownika, w trakcie zatrudnienia oraz po ustaniu zatrudnienia

Uzupełniamy akta osobowe w wymagane dokumenty według obowiązujących przepisów oraz sporządzamy coroczne aneksy ZFŚS (tzw. urlop MONITOR itp.)

Wystawiamy zaświadczenia o zatrudnieniu, wynagrodzeniu do banków i innych instytucji

Wystawiamy zaświadczenia z tytułu umów cywilnoprawnych

Tworzymy kartoteki czasu pracy

Tworzymy kartoteki urlopowe

Tworzymy listy obecności do podpisu

Sporządzamy sprawozdania do Urzędu Statystycznego

Sporządzamy deklaracje do PFRON, Urzędu Pracy itp.

Pomagamy w przygotowaniu rozwiązania umowy o pracę

Wystawiamy świadectwa pracy

Sporządzamy PIT-11 i wysyłamy do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną

Sporządzamy wyrejestrowanie z ZUS wraz z wysyłką elektroniczną za pomocą podpisu kwalifikowanego

Usługi w ramach obsługi płac

Poniżej przedstawiamy listę z zakresem usług jakie wykonujemy w Kadry Eden Urszula Warszewska w ramach naszej działalności w obrębie płac.

Sporządzamy listy płac

Naliczamy wynagrodzenia w tym; premie, nadgodziny, urlopy, ekwiwalenty urlopowe, wynagrodzenia z tytułu absencji chorobowych, zasiłków chorobowych z ZUS, w tym: urlopów macierzyńskich, zasiłków opiekuńczych itp.

Prowadzimy ewidencję wynagrodzeń

Sporządzamy miesięczne deklaracje do ZUS wraz z wysyłką elektroniczną – kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sporządzamy roczne deklaracje do ZUS IWA, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 oraz wysyłamy drogą elektroniczną za pomocą podpisu kwalifikowanego do właściwych Urzędów Skarbowych

Obsługujemy Platformę ZUS PUE

Obsługa spraw związanych ze świadczeniami ZUS w postaci pełnomocnictwa udzielonego nam przez naszych klientów. Dzięki takiej formie skracamy drogę obiegu dokumentów związanych z ustaleniem i rozliczeniem świadczeń chorobowych oraz mamy stałą kontrolę salda płatnika z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne

Wysyłamy do klientów informację o kwotach do zapłaty wynagrodzeń ( w tym listy płac, na życzenia klientów paski wynagrodzeń dla pracowników), ZUS, podatku dochodowym od wynagrodzeń za pracowników PIT-4

Informacja wysyłana na maila, w formie sms, lub na platformie MK24, do której może mieć dostęp również nasz klient

Sporządzamy deklaracje do PFRON

Dofinansowania pracowników z orzeczeniem oraz refundacja ZUS przedsiębiorców z orzeczeniem i wysyłamy drogą elektroniczną

Sporządzamy umowy cywilnoprawne: umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.

Naliczamy i sporządzamy rachunki do umów cywilnoprawnych

eden kadry

Dlaczego nasza firma jest konkurencyjna?

Klient ma wybór możliwości prowadzenia przez nas:

Wyłącznie działu kadr

Wyłącznie działu płac

Kompleksowo kadr-płac

Kompleksowo księgowości, kadr i płac

Księgowość prowadzona przez Twój Księgowy Małgorzata Jezierska

Cennik

Przedstawiamy wstępny cennik za kompleksowe usługi kadrowo-płacowe w Kadry Eden.
Podane kwoty netto (ceny zależne od ilości zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców):

Dla nowych klientów oferujemy rabaty przez okres pierwszych 3 miesięcy współpracy. Ceny za nasze usługi, według indywidualnych ustaleń.

Koszt prowadzenia 1 pracownika miesięcznie
Od przyjęcia do pracy, poprzez trwanie zatrudnienia, po zwolnienie z pracy.

WAŻNE! W obsłudze pracownika brak ukrytych dodatkowych kosztów.

od 47,- złotych

Koszt prowadzenia 1 pracownika miesięcznie z dofinansowaniem PFRON lub z Urzędu Pracy

od 70,- złotych

Koszt prowadzenia 1 zleceniobiorcy z wysyłaniem deklaracji do ZUS miesięcznie
Od przyjęcia do pracy, poprzez trwanie zatrudnienia, po zwolnienie z pracy.

WAŻNE! W obsłudze pracownika brak ukrytych dodatkowych kosztów.

od 47,- złotych

Koszt prowadzenia 1 zleceniobiorcy bez wysyłania deklaracji do ZUS miesięcznie

od 35,- złotych

Koszt prowadzenia 1 pracodawcy/właściciela miesięcznie

od 35,- złotych

Koszt prowadzenia 1 pracodawcy/właściciela z refundacją PFRON miesięcznie

od 50,- złotych

Koszt sporządzenia krótszego sprawozdania do Urzędu Statystycznego

od 50,- złotych

Koszt sporządzenia sprawozdania do Urzędu Statystycznego, wymagającego więcej czasu

od 100,- złotych

Jednorazowy koszt utworzenia kompletnych Akt Osobowych
Teczka osobowa od przyjęcia do pracy, poprzez trwanie zatrudnienia, po zwolnienie z pracy.

WAŻNE! Wszystkie dodatkowe aktualizacje, aneksy, umowy bez dodatkowych kosztów.

od 105,- złotych

Pozostałe sprawozdania, dofinansowania czasochłonne

od 250,- złotych

Bądź w kontakcie

}

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8.00 - 15.00

Sobota – nieczynne

Niedziela – nieczynne

Telefon

062 502 56 10 (wew. 37, 38)

+48 795 692 612

Adres

Górnośląska 69a

62-800 Kalisz

Zbudujmy firmę Twoich marzeń razem

Jeśli masz do nas pytanie możesz przejść do formularza kontaktowego, a my odpowiemy najszybciej jak to możliwe. Jeśli mieszkasz w pobliżu możesz również odwiedzić nasze biuro.