Profesjonalna obsługa kadrowo-płacowa

My liczymy płace

Ty liczysz zyski

Kadry Eden zapewnia skuteczny dział kadr i płac, a to bardzo ważny element dla prawidłowego funkcjonowania każdej małej i większej firmy.

Usługi w ramach kadr

Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie wykonujemy w Kadry Eden Urszula Warszewska w ramach naszej działalności w obrębie obsługi kadr.

Wystawiamy skierowania na badania lekarskie wstępne, (w trakcie zatrudnienia na okresowe)

Jeżeli firma nie posiada specjalistów lekarzy z dziedziny medycyny pracy, udostępniamy dane do lekarzy, z którymi współpracujemy

Pomoc w zakresie szkoleń BHP

Jeżeli firma nie posiada specjalisty od BHP i PPOŻ udostępniamy dane do specjalistów w zakresie ww. szkoleń, z którymi współpracujemy

Sporządzamy umowy o pracę

Zgłaszamy pracowników i zleceniobiorców do ZUS oraz wysyłamy drogą elektroniczną za pomocą podpisu kwalifikowanego

Tworzymy Akta Osobowe w pełnym zakresie

Tworzone są wszystkie wymagane dokumenty przy zatrudnieniu pracownika, w trakcie zatrudnienia oraz po ustaniu zatrudnienia

Uzupełniamy akta osobowe w wymagane dokumenty według obowiązujących przepisów oraz sporządzamy coroczne aneksy ZFŚS (tzw. urlop MONITOR itp.)

Wystawiamy zaświadczenia o zatrudnieniu, wynagrodzeniu do banków i innych instytucji

Wystawiamy zaświadczenia z tytułu umów cywilnoprawnych

Tworzymy kartoteki czasu pracy

Tworzymy kartoteki urlopowe

Tworzymy listy obecności do podpisu

Sporządzamy sprawozdania do Urzędu Statystycznego

Sporządzamy deklaracje do PFRON, Urzędu Pracy itp.

Pomagamy w przygotowaniu rozwiązania umowy o pracę

Wystawiamy świadectwa pracy

Sporządzamy PIT-11 i wysyłamy do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną

Sporządzamy wyrejestrowanie z ZUS wraz z wysyłką elektroniczną za pomocą podpisu kwalifikowanego

Usługi w ramach obsługi płac

Poniżej przedstawiamy listę z zakresem usług jakie wykonujemy w Kadry Eden Urszula Warszewska w ramach naszej działalności w obrębie płac.

Sporządzamy listy płac

Naliczamy wynagrodzenia w tym; premie, nadgodziny, urlopy, ekwiwalenty urlopowe, wynagrodzenia z tytułu absencji chorobowych, zasiłków chorobowych z ZUS, w tym: urlopów macierzyńskich, zasiłków opiekuńczych itp.

Prowadzimy ewidencję wynagrodzeń

Sporządzamy miesięczne deklaracje do ZUS wraz z wysyłką elektroniczną – kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sporządzamy roczne deklaracje do ZUS IWA, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 oraz wysyłamy drogą elektroniczną za pomocą podpisu kwalifikowanego do właściwych Urzędów Skarbowych

Obsługujemy Platformę ZUS PUE

Obsługa spraw związanych ze świadczeniami ZUS w postaci pełnomocnictwa udzielonego nam przez naszych klientów. Dzięki takiej formie skracamy drogę obiegu dokumentów związanych z ustaleniem i rozliczeniem świadczeń chorobowych oraz mamy stałą kontrolę salda płatnika z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne

Wysyłamy do klientów informację o kwotach do zapłaty wynagrodzeń (w tym listy płac, na życzenia klientów paski wynagrodzeń dla pracowników), ZUS, podatku dochodowym od wynagrodzeń za pracowników PIT-4

Informacja wysyłana na maila, w formie sms, lub na platformie MK24, do której może mieć dostęp również nasz klient

Sporządzamy deklaracje do PFRON

Dofinansowania pracowników z orzeczeniem oraz refundacja ZUS przedsiębiorców z orzeczeniem i wysyłamy drogą elektroniczną

Sporządzamy umowy cywilnoprawne: umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.

Naliczamy i sporządzamy rachunki do umów cywilnoprawnych

eden kadry

Dlaczego nasza firma jest konkurencyjna?

Zalety korzystania z naszych usług są widoczne w wielu obszarach:

Oszczędność czasu i pieniędzy:

 • na zakupie sprzętu komputerowego i oprogramowania do zarządzania kadrami i płacami, narzędzia kadrowo-płacowe otrzymujesz w ramach naszej usługi,
 • korzystanie z obsługi kadrowo-płacowej nie wymaga tworzenia oddzielnego stanowiska pracy w Twojej firmie, tym samym oszczędzasz wypłacaną pensję, ale także na organizacji miejsca pracy

Usługi kadrowo-płacowe dostosowujemy do wymogów klienta.

Specjalista ds. kadr i płac dopilnuje wszystkiego w ramach obsługi kadrowo-płacowej.

Kontrola nad sprawami pracowniczymi, ale także gwarancja terminowości wszystkich deklaracji, prawidłowości umów, rozliczeń, świadectw i zaświadczeń.

Służymy pomocą w rozwiązywaniu problematycznych zagadnień zgodnie z przepisami Prawa Pracy.

Współpracujemy ze sprawdzonymi specjalistami w obsłudze księgowości. W razie potrzeby jest również możliwość prowadzenia księgowości.

Cennik

Przedstawiamy wstępny cennik za kompleksowe usługi kadrowo-płacowe w Kadry Eden.
Podane kwoty netto (ceny zależne od ilości zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców):

Koszt prowadzenia
1 pracownika miesięcznie
w zakresie kadr i płac

47 zł

 • sporządzanie list płac; ewidencja wynagrodzeń i naliczanie ekwiwalentów poszczególnych pracowników (także z tytułu absencji chorobowych, zasiłków macierzyńskich i urlopów wypoczynkowych itp.)
 • wysyłanie list obecności, kartoteki czasu pracy
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji do ZUS wraz z wysyłką elektroniczną – kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • sporządzanie rocznych deklaracji do ZUS IWA, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 i wysyłanie drogą elektroniczną za pomocą podpisu kwalifikowanego do właściwych Urzędów Skarbowych
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, wynagrodzeniu do banków i innych instytucji
 • obsługa Platformy ZUS PUE
 • reprezentowanie firmy podczas kontroli ZUS, PIP, Urzędu Skarbowego
 • informacja o kwotach do zapłaty za ZUS oraz podatku dochodowym od wynagrodzeń za pracowników
 • roczne informacje dla pracowników ZUS RMUA

Dodatkowy koszt prowadzenia
1 pracownika

23 zł

 • przy zatrudnieniu pracowników z dofinansowaniem PFRON, Urzędu Pracy lub innym – koszt sporządzenia, naliczenia i wysłania obowiązkowych deklaracji
 • obsługa pracowników delegowanych
 • tworzenie grafików
 • lub innych, poza wymienionymi w rubryce wyżej
Koszt umowy-zlecenia lub o dzieło łącznie z wysłaniem deklaracji do ZUS

46 zł

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych: zleceń, umów o dzieło i tym podobnych
 • naliczanie rachunków do umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji do ZUS wraz z wysyłką elektroniczną – kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 i wysyłanie drogą elektroniczną za pomocą podpisu kwalifikowanego do właściwych Urzędów Skarbowych
 • wystawianie zaświadczeń z tytułu umów cywilnoprawnych
 • reprezentowanie firmy podczas kontroli ZUS, PIP, Urzędu Skarbowego
 • informacja o kwotach do zapłaty za ZUS oraz podatku dochodowym od umów cywilnoprawnych
 • roczne informacje dla zleceniobiorców ZUS RMUA
Koszt umowy-zlecenia lub o dzieło bez deklaracji do ZUS

35 zł

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych: zleceń, umów o dzieło i tym podobnych
 • naliczanie rachunków do umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 i wysyłanie drogą elektroniczną za pomocą podpisu kwalifikowanego do właściwych Urzędów Skarbowych
 • wystawianie zaświadczeń z tytułu umów cywilnoprawnych
 • reprezentowanie firmy podczas kontroli ZUS, PIP, Urzędu Skarbowego
 • informacja o kwotach do zapłaty podatku dochodowego od umów cywilnoprawnych
 • roczne informacje dla zleceniobiorców ZUS RMUA

Koszt pracodawcy

35 zł

 • naliczanie składek ZUS według obowiązujących przepisów
 • sporządzanie deklaracji do ZUS i wysyłanie drogą elektroniczną za pomocą podpisu kwalifikowanego
 • comiesięczna informacja o kwotach zapłaty za ZUS

Koszt osoby współpracującej

25 zł

 • naliczanie składek ZUS według obowiązujących przepisów
 • sporządzanie deklaracji do ZUS i wysyłanie drogą elektroniczną za pomocą podpisu kwalifikowanego
 • comiesięczna informacja o kwotach zapłaty za ZUS
Koszt pracodawcy z dofinansowaniem PFRON

50 zł

 • naliczanie składek ZUS według obowiązujących przepisów
 • sporządzanie deklaracji do ZUS i wysyłanie drogą elektroniczną za pomocą podpisu kwalifikowanego
 • comiesięczna informacja o kwotach zapłaty za ZUS
 • sporządzanie deklaracji do PFRON i wysyłanie drogą elektroniczną

Jednorazowy koszt utworzenia pełnych akt osobowych

105 zł

 • sporządzanie umów o pracę
 • zgłoszenia do ZUS wraz z wysyłką elektroniczną za pomocą podpisu kwalifikowanego
 • komplet wymaganych dokumentów,załączników wg obowiązujących przepisów
 • sporządzanie corocznych aneksów ZFŚS, tzw. MONITOR
 • sporządzanie świadectw pracy
 • wyrejestrowanie z ZUS wraz z wysyłką elektroniczną za pomocą podpisu kwalifikowanego
 • kontrola zaświadczeń lekarskich
 • kontrola szkoleń BHP

Koszt GUS – sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego

50 zł

 • sporządzanie krótszych sprawozdań, takich jak Z-10 i tym podobnych
 • wysyłanie sprawozdań drogą elektroniczną do GUS

Koszt GUS – sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego

100 zł

 • sporządzanie długich, czasochłonnych sprawozdań, takich jak: Z-06 i tym podobnych
 • wysyłanie sprawozdań drogą elektroniczną do GUS
Koszt sporządzania sprawozdań i dofinansowań

100 zł

 • sporządzanie krótszych, mniej skomplikowanych sprawozdań, dofinansowań lub innych zleceń do Urzędu Pracy lub innych instytucji

Koszt sporządzania pozostałych sprawozdań i dofinansowań

250 zł

 • sporządzanie długich, czasochłonnych sprawozdań, dofinansowań lub innych zleceń do Urzędu Pracy lub innych instytucji

Przeniesienie firmy do naszego biura – jednorazowy koszt

cena indywidualna

 • aktualizacja akt osobowych (uzupełnienie wg obowiązujących przepisów w przypadku braku dokumentów)
 • wprowadzenie danych firmy oraz pracowników lub zleceniobiorców do systemu
 • jeżeli firma przychodzi do biura na przełomie roku – uzupełnienie list płac, obecności, zwolnień chorobowych, urlopów itp.

Bądź w kontakcie

}

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8.00 - 15.00

Sobota – nieczynne

Niedziela – nieczynne

Telefon

062 502 56 10 (wew. 37, 38)

+48 795 692 612

Adres

Górnośląska 69a

62-800 Kalisz

Zbudujmy firmę Twoich marzeń razem

Jeśli masz do nas pytanie możesz przejść do formularza kontaktowego, a my odpowiemy najszybciej jak to możliwe. Jeśli mieszkasz w pobliżu możesz również odwiedzić nasze biuro.